Shobre

Svenska med många inslag av ord från olika invandrarspråk; talas av ungdomar både med enspråkigt svensk och med mångspråkig bakgrund; bildat till hälsningsordet Sho bre, som betyder 'hej'. 2004 Språkrådet

Vad betyder shobre för dig?